Конкурси фахової майстерності

З метою виявлення обдарованих учнів, підвищення професійної майстерності та розвитку творчих здібностей, освоєння учнями високопродуктивних методів праці  в Харківському професійному будівельному ліцеї проводяться конкурси фахової майстерності серед учнів з таких професій:

–  «Муляр»;

– «Оператор комп’ютерного набору»;

– «Квітникар» ;

– «Штукатур»

 

Порядок проведення

внутрішньоліцейного  конкурсу фахової майстерності серед учнів

з  професії «Муляр»

1. Мета та завдання конкурсу.

Конкурс проводиться з метою виявлення та розвитку обдарованих  учнів, підвищеня  професійної майстерності та розвитку творчих здібностей, освоєння учнями високопрдуктивних методів праці з професії.

 

                           2. Порядок та умови проведення конкурсу.

У конкурсі беруть участь усі учні, які бажають і мають відповідний допуск до роботи з механізмами та обладнанням.

Учасники конкурсу повинні дотримуватись вимог їх проведення, норм і правил безпеки життєдіяльності, виконувати рішення оргкомітету, робочої групи і журі.

Конкурс буде проводитись у 2 етапи:

                                                               

етап.  Виконання    теоретичного завдання у вигляді компютерного тесту;

Термін виконання – 45 хвилин.

2 етап.  Виконання  практичного   завдання.

Термін виконання – 4 години.

 

Критерії  оцінювання рівня теоретичних знань учасників  конкурсу  з професійної  підготовки

Теоретичний  тур передбачає виконання  тестових завдань з варіантами відповіді, з яких одна  вірна.

Максимальна  кількість балів-30.

Теоретичне завдання виконується  в обсязі предметів:

Технологія кам’яних робіт

Матеріалознавство

Охорона праці.

Теоретичне завдання включає питання на знання  як традиційних матеріалів та технологій, так і новітніх.

На виконання завдань теоретичного туру відводиться одна академічна  година.

Завдання теоретичного туру додаються.

Практична частина  включає виконання цегляної кладки стовбів перерізом 1,5х1,5 цеглини за трирядною системою перев’язування швів. Для кладки застосовується вапняний розчин, цегла біла силікатка розміром 250х120х88 мм. На виконання конкурсного завдання відводиться 120 хвилин (2 години ). Необхідний обсяг робіт – 5 рядів по висоті стовпа. Практичне завдання повинно бути виконано відповідно до БНіП на виконання цегляних робіт. Учасники конкурсу повинні дотримуватись вимог безпеки праці, демонструвати не тільки професійну майстерність, а й виявляти творчість при виконанні цегляної кладки, організації робочого місця, виявляти високу культуру праці, застосовувати предовий виробничий досвід.

Конкурсанти не можуть залишати робочі місця без дозволу журі. За порушення порядку і умов проведення конкурсу учасник, за рішенням журі, може бути позбавлений участі у ньому.

Порядок проведення

внутрішньоліцейного  конкурсу фахової майстерності серед учнів

з  професії «Оператор комп’ютерного набору»

1. Конкурс проводиться з метою виявлення обдарованих учнів, підвищення професійної майстерності та розвитку творчих здібностей, освоєння учнями високопродуктивних методів праці з професії.

2. На конкурс професійної майстерності направляються учні, які зайняли призові місця у груповому відбірковому конкурсі групи.

3. Учасники конкурсу зобов’язані дотримуватись правил техніки безпеки, демонструвати не тільки професійну майстерність і теоретичні знання, а й проявляти творчість, використовувати передовий виробничий досвід.

Структура  конкурсу

1  тур.  Виявлення  рівня теоретичних знань  з фаху шляхом тестування.

2 тур.  Виконання  практичного завдання, що відповідає рівню кваліфікації оператора комп’ютерного набору  2-ої категорії.

Критерії  оцінювання рівня теоретичних знань учасників  конкурсу  з професійної  підготовки

Теоретичний  тур передбачає виконання  тестових завдань з варіантами відповіді, з яких одна  вірна.

Максимальна  кількість балів-12.

Теоретичне завдання виконується  в обсязі предметів:

Технологія комп’ютерної обробки інформації

Основи роботи на ПК

На виконання завдань теоретичного туру відводиться одна академічна  година

Порядок проведення внутрішньоліцейного  конкурсу фахової майстерності серед учнів

з  професії «Квітникар»

1. Мета та завдання конкурсу.

Конкурс проводиться з метою виявлення та розвитку обдарованих  учнів, підвищеня  професійної майстерності та розвитку творчих здібностей, освоєння учнями високопрдуктивних методів праці з професії.

2. Порядок та умови проведення конкурсу.

У конкурсі беруть участь усі учні, які бажають і мають відповідний допуск до роботи з механізмами та обладнанням.

Учасники конкурсу повинні дотримуватись вимог їх проведення, норм і правил безпеки життєдіяльності, виконувати рішення оргкомітету, робочої групи і журі.

Конкурс буде проводиться у 2 етапи:

1  етап.  Виконання    теоретичного завдання у вигляді компютерного тесту;

Термін виконання – 45 хвилин.

2 етап.  Виконання  практичного   завдання.

Термін виконання – 2 години.

Критерії  оцінювання рівня теоретичних знань учасників  конкурсу  з професійної  підготовки

Критерії оцінювання теоретичного  завдання

Теоретичний  тур передбачає виконання  тестових завдань з варіантами відповіді, з яких одна  вірна.

Максимальна  кількість балів-12.

Теоретичне завдання виконується  в обсязі предметів:

Квітникарство.

Охорона праці.

На виконання завдань теоретичного туру відводиться одна академічна  година.

Порядок проведення

внутрішньоліцейного конкурсу фахової майстерності серед учнів

з професії „Штукатур”

І. Мета та завдання конкурсу.

Конкурс проводиться з метою виявлення  та розвитку обдарованих учнів, підвищення професійної майстерності та розвитку творчих здібностей, освоєння учнями високопродуктивних методів праці з професії.

ІІ.Порядок та умови проведення конкурсу.

У конкурсах беруть участь всі учні, які бажають і мають відповідний допуск до роботи з механізмами та обладнанням.

Учасники конкурсів повинні дотримуватись вимог їх проведення, норм і правил безпеки життєдіяльності, виконувати рішення  оргкомітету, робочої групи і журі.

Конкурс проводиться у два етапи :

  • Перший етап – виконання теоретичного завдання  у вигляді комп’ютерного тесту;  Термін виконання – 1 година.
  • Другий етап -  виконання практичного завдання. Термін виконання – 2 години.

Учасники повинні мати при собі спецодяг та інструменти у складі:

Назва інструменту

Кількість(шт.)

1.

Ковш

1

2.

Правило

1

3.

Терка пластикова

1

4.

Півтерок

1

5.

Штукатурна лопатка розміром 80х100мм

1

6.

Рулетка

1

7.

Відро пластмасове

1

8.

Рівень

1

Теоретичне завдання включає питання як традиційних матеріалів та технологій, так і новітніх.

Практичне завдання включає завдання на виконання опорядження цегляних поверхонь вапняним розчином . Обсяг робіт – 2кв.м. Межа штукатурки повинна бути витримана по заданому периметру.

Якщо учасник конкурсу не виконав роботу повністю у зазначений термін, він здає  її журі  в незавершеному вигляді. Журі оцінює конкурсні завдання, підводить підсумки і визначає рейтинг учасників.

Переможцем конкурсу визначається учасник, який отримає найбільшу кількість балів.