Виробниче навчання і практика

Виробниче навчання і практика

Виробниче навчання в ліцеї виконує інтеграційну функцію в усій системі навчання, виховання і розвитку учнів, оскільки в процесі його здійснення перевіряються уміння переносити знання з усіх предметів на навчально-виробничу діяльність, формуються і закріплюються соціально необхідні і професійно значущі якості особистості майбутнього робітника, набуваються основи професійної майстерності.

До кожної професії  розроблені навчальні плани і програми на основі Державних стандартів, які відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик, адаптовані  до конкретних вимог виробництва  та передбачають виробниче навчання, яке складається з 2-х етапів:

І етап – у виробничих майстернях навчального закладу

ІІ етап – на виробництві.

Для забезпечення другого етапу ліцей укладає угоди про проведення виробничої практики з різними організаціями, установами, підприємствами, які мають сучасне технологічне обладнання, матеріали, площі для виконання різних будівельних робіт та можуть забезпечити виконання навчальної програми. Такі угоди можуть бути укладені й за місцем проживання учнів. Учням, які успішно завершили повний курс професійного навчання і успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, за рішенням державної кваліфікаційної комісії видається документ встановленого зразка «Диплом кваліфікованого працівника».

На замовлення роботодавців, за умови подальшого працевлаштування, організовується професійне індивідуальне навчання безробітних. Слухачам, які успішно завершили повний курс професійного навчання і успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, за рішенням державної кваліфікаційної комісії видається документ встановленого зразка «Свідоцтво про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій».

Ліцей організовує також курси підвищення кваліфікації.

По закінченню курсів підвищення кваліфікації видається «Свідоцтво про підвищення кваліфікації».

Форма навчання у ліцеї – денна.

Ефективність роботи ліцею вимірюється такими показниками:

–          обсяги професійного навчання,

–          відсоток працевлаштування випускників після проходження навчання,

–          відсоток учнів, які отримали атестат,

–          відсоток учнів, які отримали диплом з відзнакою,

–          відсоток відрахованих з ліцею учнів,

–          відсоток учнів, які продовжили навчання в вищих та інших навчальних закладах.

На засіданні педагогічної ради двічі на рік заслуховуються питання оптимізації контролю. Набір учнів з кожної професії здійснюється на основі ліцензованих обсягів замовлень підприємств та згідно договорів на підготовку кваліфікованих робітників між  Харківським професійним будівельним ліцеєм і підприємствами-замовниками. Основними підприємствами-замовниками робітничих кадрів  ліцея є:

  • Товариство з додатковою відповідальністю «Житлобуд-2»
  • Публічне акціонерне товариство трест «Житлобуд-1»
  • Спеціалізоване комунальне підприємство «Харківзеленбуд» Харківської міської ради
  • Харківське відділення ПАТ «Оксі Банк»
  • Товариство з обмеженою відповідальністю «Фіто-Лек»
  • Іноземне підприємство «Аврора»
  • Товариство з обмеженою відповідальністю «Інфо-лайн»
  • Приватне підприємство «Лілія-декор»

та ін.