Навчальні кабінети, лабораторії й майстерні

Для організації навчально – виховного процесу в ліцеї створено 19 кабінетів та шість майстерень, теплиця, спортивний зал та спортивний майданчик.

Виробниче навчання в ліцеї виконує інтеграційну функцію в усій системі навчання, виховання і розвитку учнів, оскільки в процесі його здійснення перевіряються уміння переносити знання з усіх предметів на навчально-виробничу діяльність, формуються і закріплюються соціально необхідні і професійно значущі якості особистості майбутнього робітника, набуваються основи професійної майстерності.

Наша головна мета – здійснити підготовку висококваліфікованого конкурентноздатного робітника.

 

Навчальні кабінети, лабораторії й майстерні