Сучасні педагогічні технології, інновації, проекти та інше

Методична робота в Харківському професійному будівельному ліцеї

Методична робота в Харківському професійному будівельному ліцеї це цілісна система взаємопов’язаних заходів, які ґрунтуються на досягненнях передового педагогічного досвіду і спрямовані на підвищення фахової майстерності педагогів. Методична робота в ліцеї – є частиною системи внутрішнього управління. Організаційним центром методичної роботи з педагогічними працівниками є методичний кабінет. Основною метою діяльності  методичного кабінету є створення інформаційно-методичної бази для фахового вдосконалення викладачів і майстрів виробничого навчання.

фото 1 методична роботаНауково-методичну діяльність всіх суб’єктів управління координує методична рада. Основними задачами якої є забезпечення злагодженої роботи всіх ланок навчально-виховного процесу, пошук оптимального поєднання компонентів у вирішенні науково-методичної проблеми. Робота методичних комісій направлена на удосконалення викладання відповідних дисциплін. З метою покращення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу створена служба науково-технічної і педагогічної інформації.

Педагогічний колектив ліцею працює над єдиною методичної проблемою:

 

 

фото 2 методична робота

фото 3 методична робота

фото 4 методична робота

Інноваційна діяльність в Харківському професійному будівельному ліцеї

     Інноваційна освітня діяльність ліцею передбачає розвиток творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу, зміни у способі їх діяльності та стилі мислення. Сьогодні актуальні є питання педагогічного пошуку ефективних шляхів самореалізації особистості педагога і учня.

     Освітня діяльність на рівні навчального закладу передбачає використання інновацій: фото 5 методична робота

-у змісті навчання і виховання учнів; 

-у формах, методах і технологіях навчання та виховання учнів; 

-у змісті, структурі, формах і методах управління навчальним закладом.

-  в управлінні інноваційними процесами реалізуються принципи інноваційності і відкритості.

  В ліцеї впровадження інноваційно-освітніх технологій (ІОП) здійснюється згідно схеми: 

 

 

фото 6 методична робота

Моніторинговими обстеженнями в ліцеї охоплені:

-зміст навчання, виховання учнів, розробка та оновлення навчальних планів і програм; 

-результативність навчання: якість знань учнів, рівень навченості учнів, кількість учнів, що мають високий рівень досягнень, кількість учнів, що мають початковий рівень досягнень (проводиться в два етапи: проміжний і вихідний); 

-навчально виховний-процес, що охоплює освітньо-кваліфікаційних рівень педагогів, їх освіту, стан комплексно-методичного забезпечення кабінетів і предметів, майстерень; участь педагогів у методичній роботі;

-діагностично-коригувальне обстеження навчальних досягнень учнів на рівні педагога, за допомогою якого контролюється діяльність кожного учня на уроці при повторенні і систематизації знань, встановленні рівня готовності до засвоєння нового матеріалу, що дозволяє вчасно скорегувати знання учнів.

 

Науково – виробничі інновації:   

 - впровадження комп’ютерних та мультимедійних технологій:  

ліцей забезпечено 60 комп’ютерами: 1 комп’ютер на 6 учнів , створено локальну комп’ютерну мережу, ліцей підключено до мережі Інтернет та має електронну пошту. В ліцеї працюють постійно діючі курси для педагогів і майстрів по вивченню роботи на ПК та користуванню мережею Інтернет.

фото 7 методична робота

- впровадження сучасних виробничих технологій:  

з метою набуття умінь та навичок роботи з  будівельними сучасними матеріалами викладачі та майстри виробничого навчання пройшли курсову перепідготовку на базі регіонально-навчального центру фірми «Хенкель – Баутехнік».