Виховна робота

План заходів до 70-я Перемоги

Основні засади виховної роботи Харківського професійного будівельного ліцею

Головним завданням навчального закладу є надання майбутнім фахівцям системи знань, умінь та навичок, що гарантують виконання ними на виробництві своїх функціональних обов’язків, а також забезпечення культурного і духовного розвитку особистості кожного учня, виховання молодих людей у дусі найкращих людських цінностей. Тому процеси навчання та виховання нероздільні, повинні бути послідовними і безперервними.

Системна виховна робота розпочинається з першого дня навчання в навчальному закладі. Забезпечити високу ефективність виховного процесу – це не лише створити чітку організаційно-функціональну структуру його, розробити конкретний план організації та проведення виховної роботи усіх складових цієї структури, але й визначити функції кожної з них. Найбільший ефект виховної роботи одержуємо там, де поєднується педагогічна майстерність вихователя та вболівання за доручену справу.

Пріоритетним напрямом організаційно-педагогічної діяльності став індивідуальний підхід у вихованні особистості учнів, стимулювання їхніх внутрішніх сил до саморозвитку й самовиховання. В основу формування особистості лягли також гуманістичні ідеї, які є особистісно – орієнтовні, які полягають у тому, щоб підтримати, розвинути людину, закласти в неї бажання та механізм самореалізації. Для самовиразу кожної молодої людини необхідно допомогти їй діяти не за заученим шаблоном, а на свій розсуд, показати талант вирішення тієї чи іншої ситуації, проблеми.

Виховні завдання педагогічних працівників Харківського професійного будівельного ліцею визначаються, виходячи з положень Декларації про державний суверенітет України, Закону «Про освіту» та Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI століття»). Метою освіти, як зазначено в Законі, є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими працівниками, спеціалістами.

Основною метою виховання в Харківському професійному будівельному ліцеї є формування морально-духовної, життєво-компетентної особистості, яка успішно і самостійно реалізується в соціумі як громадянин, професіонал. Тому пріоритетним стає гуманістичне виховання – створення умов для цілеспрямованого систематичного розвитку людини як суб’єкта діяльності, особистості, індивідуальності.

Завдання виховного процесу:

 1. Формування національної свідомості, любові до рідного краю, свого народу та звичаїв;
 2. Виховання поваги до батьків, прищеплення шанобливого ставлення до культури;
 3. Виховання духовної особистості, утвердження принципів вселюдської моралі;
 4. Розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення умов її самореалізації.
 5. Формування в учнів правової свідомості, виховання громадської відповідальності, культури поведінки та свідомої дисципліни.
 6. Виховання відповідального ставлення до навчання та до праці, розширення політехнічного кругозору й підготовка до свідомого вибору професії.
 7. Фізичне удосконалення, зміцнення здоров’я й формування в учнів санітарно-гігієнічної культури.
 8. Формування в учнів естетичної культури, розвиток умінь створювати прекрасне навколо себе, розвиток художніх здібностей і талантів дітей.
 9. Виховання в учнів політичної свідомості, розвиток суспільної активності, формування основ громадянського світогляду.

Формами організації виховної діяльності є:

 1. Екскурсії на підприємства міста, до місцевого краєзнавчого музею, містами України.
 2. Традиційні українські свята, уроки мужності, тематичні виставки, вахти пам’яті, допомога ветеранам ВВВ.
 3. Бібліотечні дні, літературні конференції, інтелектуальні конкурси.
 4. Учнівське самоврядування.
 5. Бесіди, лекції, робота «Ввічливих малят»; корекційно-виховні заходи.
 6. Робота педагогічного всеобучу для батьків та учнів, корекційна робота психолога та соціального педагога з учнями.
 7. Співпраця із громадськими організаціями; правові лекторії і вікторини.
 8. Виставки робіт учнів, концерти художньої самодіяльності, художні конкурси, традиційні свята.
 9. Спортивні змагання, спартакіади з футболу та баскетболу, дні здоров’я, туристичні змагання.

Виконання основних завдань і реалізація головних принципів виховання в Харківському професійному будівельному ліцеї здійснюються за такими пріоритетними напрямками:

 • громадянське виховання;
 • правове виховання;
 • моральне виховання;
 • фізичне виховання;
 • художньо-естетична освіта й виховання особистості;
 • екологічне виховання;
 • трудове виховання;
 • статеве виховання і підготовка до сімейного життя;
 • формування наукового світогляду.
 • психологічний супровід розвитку особистості учня;
 • організація роботи з учнями, які потребують соціального захисту (поліпшення умов навчання і виховання, матеріальне забезпечення та покращення житлово-побутових умов учнів-сиріт);
 • організація роботи з учнями, які проживають у гуртожитку (дотримання правил проживання, санітарно-гігієнічних вимог, організація дозвілля та навчання цих учнів, організація харчування);
 • організація роботи з учнями, які потребують особливої педагогічної і психологічної допомоги (робота з учнями з девіантною поведінкою, робота Ради профілактики правопорушень, робота наркологічного посту);
 • організація дозвілля учнів, пропаганда здорового способу життя;
 • керівництво діяльності органу учнівського самоврядування (Ради старостату, Ради гуртожитку);
 • організація роботи гуртків та спортивних секцій;
 • проведення конкурсів, олімпіад, змагань.

В ліцеї протягом року проводились загальноліцейні заходи згідно плану роботи: до Дня Захисника Вітчизни, 8 березня «Нумо дівчата», Тиждень толерантно ся. Виховні заходи пройшли з залученням учнів, керівників гуртків та педагогів, бібліотекаря з використанням мультимедійних засобів. Ці заходи були проведені на високому методичному рівні.

Майстри виробничого навчання та класні керівники проводили виховні години на такі теми: «Традиції українського народу», «Чи можливі права без обов’язків», «До дня  пам’яті Т.Г Шевченка», «Харків – історичне місто»,  «Шкідливі звички знищують суспільство», «До дня Чорнобильської трагедії», «День толерантності» та ін.

Згідно календаря знаменних і пам’ятних дат редколегії груп випускають стіннівки, в яких висвітлювали різну інформацію.

Постійно, згідно планів проводяться засідання методичної комісії майстрів виробничого навчання та класних керівників з питань виховної роботи, на яких заслуховувались питання, вирішення яких сприяє розвитку обдарованості учнів, зниженню правопорушень серед учнів ліцею.

Виховна робота у гуртожитку проводиться згідно плану на навчальний рік. У  гуртожитку проживають учні і діти сироти, та діти позбавлені батьківського піклування, які забезпечені належними житлово-побутовими умовами. На кожного проживаючого вихователем ведеться щоденник психолого-педагогічних спостережень. Щоденно у холі гуртожитку ведеться перегляд телепередач. Проводяться бесіди, лекції, святкові вечори та конкурси: «До дня Св. Валентина»,  «Масляна», та дискотеки, Відзначаються дні іменинника за різними порами року, вечір поезій до Шевченківських днів та ін. Активно працює Рада гуртожитку.