Гуртки

Позаурочна робота сьогодні розглядається як одна з головних ланок безперервної освіти в системі виховання всебічно розвиненої особистості, найповнішого розкриття її задатків, створення умов для розвитку й підтримання талантів та обдарувань.

У Харківському професійному будівельному ліцеї забезпечуються умови для індивідуального розвитку та стимулювання творчої активності, більш повної самореалізації учнів у різних видах позаурочної діяльності,

Гурткова робота – один із видів позакласної роботи у навчально-виховному процесі.

В ліцеї створено гуртки технічної і художньої творчості, об’єднань за професіями, спортивні секції. У навчальному закладі гурткова робота з учнями будується диференційовано, з урахуванням індивідуальних особливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів. Система гурткової роботи спрямована на розвиток творчості учнів, їх талантів, формування естетичного смаку, здорового способу життя, на задоволення потреб учнів щодо реалізації їх здібностей. В гуртках займається значна кількість учнів, є розклади занять, ведеться облік роботи. Багато з них демонструють свої напрацювання на різного роду міських, районних та обласних масових заходах.

Участь в гуртках не тільки дисциплінує учнів, а і піднімає у них почуття гідності, примушує краще вчитися і працювати. До гурткової роботи залучаються всі бажаючі відповідно до їх інтересів. Особлива увага приділяється залученню до гурткової роботи дітей пільгового контингенту та учнів, які перебувають на обліку в міліції. Майже всі вони займаються в гуртках і спортивних секціях.

фОТО 1Гурток «Волейбол».

Керівник – Гагатік О.В.

 

Робота гуртка передбачає: сприяння гармонійному фізичному розвитку, всебічній фізичній підготовці та зміцненню здоров’я учнів; прищеплення потреби в систематичних заняттях фізичними вправами.

 

Керівник гуртка використовує метод змагання (естафети, рухливі ігри). Технічні прийоми вивчаються спільно із виробленням тактичних вмінь. Гуртківці беруть участь у товариських зустрічах серед гуртківців, районних та обласних змаганнях з волейболу.

 

ФОТО 2Гурток «Теніс».

Керівник – Красиля С.І.

 

Основною метою гуртка є формування у вихованців установки на здоровий спосіб життя, виховання цілеспрямованості, вольових якостей, самостійності, психологічної стійкості, почуття відповідальності.

 

На заняттях гуртка вихованці поступово та послідовно розширюють теоретичні знання та практичні уміння і навички. У вихованців формується уявлення про настільний теніс як вид спорту, гру, що розвиває фізичні характеристики людини, розвивається спритність, швидкість реакції, зосередженість, зібраність. Настільний теніс як вид спорту сприяє розвитку уваги, швидкості реакції,  стриманості, рухливості.

Гуртківці беруть участь у товариських зустрічах серед гуртківців, районних та обласних змаганнях з настільного тенісу.

 

 

ФОТО 3Гурток «Фантазії інформаційного простору».

Керівник – Занько О. А.

Робота гуртка передбачає оволодіння комп’ютерною грамотою, навчитися використовувати інформаційні технології.

Зазначимо основні напрями проведення гурткових:

• основи роботи на комп’ютері для запуску прикладних програм навчального призначення та подальшою їх використання для розв’язування різних завдань;

• правила роботи з електронною поштою та браузерами для перегляду гіпертекстових сторінок, форумами для подальшої роботи в телекомунікаційних проектах;

• пошук інформації в глобальній мережі за допомогою використання пошукових систем;

•    мова розмітки гіпертексту та створення веб-сторінок;

•    принципи створення графічних зображень;

 

 

ФОТО 4Гурток «Молодіжний АРТ».

Керівник – Слівко О. Ю.

 

Мета гуртка: виховання в учнів моральних та естетичних якостей засобами мистецтва, пошук юних талантів, розвиток їх вокальних та хореографічних, художніх, театральних здібностей.

На заняттях учні вивчають різні види мистецтва, працюють над розвитком фізичних, комунікативних навичок,  зміцненням голосового апарату. Постійна робота над собою, виступи, концерти сприяють розвитку умінь застосовувати свої здібності при публічному виступі. Гуртківці вчаться вільно почувати себе на сцені, долати почуття скутості, тривоги перед виступом. Робота в гуртку відкриває широкий простір для естетичного розвитку, навчання і виховання учнів. Теоретичне навчання тісно поєднується з практикою.

 

ФОТО 5Гурток «Будывельник».

Керівник – Полехін М.Ф.

Мета гуртка – розвиток творчих здібностей, пізнавальної та розумової активності учнів; розвиток навичок культури праці, інтелекту, естетичного смаку, здатності чітко висловлювати свої думки і міркування, ознайомлення з азами будівельної технічної грамоти.

Таке навчання дає змогу закріпити основні вміння і навички, які існують у будівельній сфері, а постійна практика в свою чергу дозволяє стати майстром свого діла.