Психологічні поради

Робота психолога

Психологічна служба у структурі освіти є складовою частиною державної системи охорони фізичного і психічного здоров’я молодих громадян України і діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості.

Служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку дитини, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, створює умови для саморозвитку та самовираження, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань навчального закладу.

Психологічна служба Харківського професійного будівельного ліцею у своїй діяльності керується Конституцією України, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законом України «Про освіту», чинним законодавством України, Положенням про психологічну службу системи освіти України.

 

Мета діяльності психологічної служби – створення умов для всебічного та гармонійного розвитку учня, стимуляція до саморозвитку, самоорганізації та самореалізації в подальшому житті.

Головними завданнями психологічної служби є:

 • · сприяння повноцінному особистісному розвитку дитини;
 • · створення мотивації до самовиховання й саморозвитку;
 • · забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини;
 • · профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному та особистісному розвитку.

Основними видами роботи психологічної служби є:

 • психодіагностична робота;
 • консультаційна робота;
 • корекційно-відновлювальна та розвивальна робота;
 • психологічна просвіта;
 • організаційно-методична робота;
 • ·  зв’язки з громадкістю.

Напрямки роботи:

 • Попередження можливих психолого-педагогічних проблем.
 • Психологічна профілактика негативних факторів в освітньому просторі навчального закладу.
 • Психологічна просвіта всіх учасників освітнього процесу (педагогічного колективу, майстрів виробничого навчання, вихователя, батьків) щодо адаптації учнів в новому навчальному закладі, вікових особливостей учнів-підлітків, взаємовідносин в учнівських колективах, розвиток індивідуальних можливостей учнів, особливостей дітей пільгової категорії.
 • Консультування учасників освітнього процесу за запитом.
 • Проведення необхідної психологічної діагностики в групах та поглибленої психодіагностики індивідуально.
 • Психологічний супровід дітей з особливими потребами та дітей «Групи ризику».

Робота психолога з учнями від І-го до ІІІ-го курсу навчання.

Включає в себе:

 • Проведення необхідної психодіагностики, консультування за її результатами, фіксація результатів в індивідуальні картки психолого-педагогічного супроводу учнів.
 • Психологічну профілактику агресивної поведінки та насильства в молодіжному середовищі, вживання наркотичних речовин, спиртних напоїв та тютюнопаління, безпечної поведінки, профілактика ВІЛ/СНІДу.
 • Корекційно – розвиваючу роботу – особистісний ріст, навички спілкування та ефективної комунікації, розвиток творчих, організаторських та лідерських здібностей, формування адекватної самооцінки та навичок самоконтролю.

Основні завдання психологічної служби в ліцеї тісно пов’язані з завданнями підготовки висококваліфікованого фахівця, що не лише володіє необхідним обсягом теоретичних знань, практичних умінь та навичок, а й має необхідні професійно значущі особистісні якості, які дають йому змогу успішно адаптуватися до майбутньої діяльності, прагнути фахового й особистісного самовдосконалення, тобто бути професіоналом, що не зупиняється у своєму розвиткові.

Пріоритетними напрямками діяльності психологічної служби ліцею є:

 • психосоціальний супровід формування професійної свідомості учня та допомога в становленні його як майбутнього працівника;
 • попередження та профілактика негативних явищ в учнівському середовищі: вживання наркотичних речовин, важковиховуваності, насилля, суїцидальної поведінки тощо;
 • психосоціальний супровід правовиховної роботи, профілактика девіантної поведінки, правопорушень (з’ясування мотивів девіантної поведінки; індивідуальні бесіди; обговорення ситуацій в учнівській групі;
 • психокорекція;
 • проведення консультацій з вибору відповідних виховних заходів);
 • соціально-психологічна допомога та підтримка особистості що опинилась в кризовій ситуації;
 • робота з обдарованими учнями;
 • соціальний та психологічний  супровід категорії учнів, які опинились в складних життєвих обставинах, учнів з особливими потребами, дітей трудових мігрантів та категорії соціальнонезахищених;
 • психосоціальний супровід превентивного виховання, орієнтація учнів на здоровий спосіб життя;
 • соціальний супровід організації дозвілля учнівської молоді на рівні навчального закладу;
 • психологічна підтримка педагогів та батьків (психологічне консультування, психологічна підтримка у складних життєвих  ситуаціях);
 • участь у роботі ради профілактики правопорушень.

Поради психолога батькам

Домашнє насильство

Конфлікти з вчителем

Позитивні установки шлях до порозуміння

Поради батькам старшокласників в допомозі при виборі професії

Поради батькам щодо підготовки дитини до іспитів

Правильна поведінка в спілкувані – довірчі відносини

Чому діти крадуть гроші

Який він, перехідний вік

Поради психолога учням

Вір у себе

Вчимося спілкуватись правильно

Десять правил успіху

Закоханість і любов

Конфлікт і ми

ПРО КУЛЬТУРУ ПОВЕДІНКИ

Стосунки між юнаком і дівчиною

ТЕСТ – Стратегії розвязання конфліктів

Товариськість і дружба

Як потрібно поводитися з друзями

Цікаве

Байка – Мудрість

Народна мудрість говорить

Поведінка в стресовій ситуації – чоловік та жінка

Страх

Характер жінки та взуття

Як позбутися стресу

Як треба слухати один одного