Самоврядування

Сучасне виховання вимагає переосмислення підходів до виховання, оновлення змісту, форм і методів становлення особистості на основі життєтворчості, створення сприятливих умов для зростання особистості учня, самореалізації у різних видах діяльності.

Сьогодні на перший план виховання сучасної молоді виступає виховання у молоді інших стандартів поведінки. Актуальною є проблема формування громадянської зрілості, правової освіти, свідомості громадян, які повинні розуміти що працювати треба на перспективу, а не задовольнятись тимчасовим поліпшенням. В концепції виховання молоді у національній системі освіти написано: «Ідеалом виховання є гармонійно розвинена, високоосвічена, соціально активна і національно свідома людина, що наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними, патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань національної та світової культури, здатна до саморозвитку та самовдосконалення».

Ось тут і постає питання: яким чином сучасна освіта повинна виховати цей ідеал

громадянина? Кожен з нас розуміє, що знання математики, генетики, біології, хімії не допоможуть учням підготуватись до реального життя в суспільстві де функціонують ринкові закони виживання. Тому все більше стали вдосконалюватись в навчальних закладах методи і форми роботи учнівського самоврядування.__

Учнівське самоврядування – це спосіб та принципи організації учнівського колективу, що забезпечує комплексний підхід до виховання учнів шляхом їх залучення до усвідомленої систематичної участі в справах ліцею, групи, до вирішення важливих життєвих питань життя усього колективу. Харківський професійний будівельний ліцей в цьому напрямку протягом останніх чотирьох років. Адміністрація створила усі умови, за яких кожен учень ліцею відчуває причетність до рішення завдань, що постають перед викладачами, майстрами виробничого навчання  та учнями. Це допомагає їм відчути усю складність соціальних відносин, сформувати

соціальну позицію, визначити свої можливості в подальшій життєвій реалізації. Виконавчим органом учнівського самоврядування у ліцеї є Рада учнівського самоврядування в яку входять комісії з різних напрямків суспільного та лілейного .життя

Рада учнівського самоврядування керується статутом.

«Статут Учнівського самоврядування» це документ де означені основні цілі діяльності та завдання учнівської ради самоврядування, структура та порядок формування учнівської ради. Згідно з цим положенням учні мають право: приймати участь у рішенні питань, пов’язаних з укріпленням трудової дисципліни, с поліпшенням соціально-культурних та житлово-побутових умов. Мета Статуту це координація діяльності адміністрації та учнівського колективу, яка направлена на підвищення якості підготовки фахівців, захист учбових інтересів і підтримку молодіжних ініціатив відповідно до чинного законодавства України. Члени ради виробили свій моральний кодекс для голови ради, розробили його обов’язки , при проведенні зборів керуються правилами управлінської культури для учнівського самоврядування.

Учнівська рада здійснює свою діяльність на території ліцею ґрунтуючись на принципах добровільності, гласності, самоврядування, законності, з метою формування громадянськості, патріотизму у молоді, реалізації соціальних і трудових ініціатив учнівства; сприяє придбанню молодими людьми навиків професійної трудової і управлінської діяльності, особистому розвитку, а також процесам трудової і соціальної адаптації молоді.

НАШ ДЕВІЗ:

«НИ ШАГУ НАЗАД,  НИ ШАГУ НА МЕСТЕ, КОЛЬКО ВПЕРЕД И ТОЛЬКО ВМЕСТЕ»

 

Мета: виховування в учнів активної життєвої позиції через участь в організації навчально-виховного процесу, виховання національної свідомості, соціально активної та творчої особистості, здатної до саморозвитку й самореалізації через створення учнівської “гілки влади” ліцею.
Задачі:

1. Активне залучення учнів до всіх сфер життя учнівського колективу.

2. Збагачення життєвих цілей і внутрішнього духовного світу кожного члена колективу через привабливість соціально-колективних ініціатив.

3. Створення системи захисту прав і свобод педагогів та учнів, впливу учнівського колективу щодо рішень адміністрації і педагогів, вирішення спорів.

4. Створення умов для відкриття справжніх лідерів, залучення їх до активної громадської діяльності, реалізація в перспективі принципу: жодного підлеглого – усі відповідальні.

5. Розширити межі  гласності учнівського самоврядування, відкритий характер роботи всіх органів самоврядування.

6. Допомога педагогам в роботі з батьківським комітетом.

7. Збереження і примноження традицій ліцею.

8. Створення постійних і тимчасових органів управління, затвердження Статуту, проведення конференції, зборів, нарад, звітів, індивідуальної роботи.

9. Організація культурно-пізнавальних, краєзнавчих, громадсько-патріотичних, естетичних, правових, екологічних, спортивних заходів та дозвілля.

  1. Участь в навчальному процесі, одержання учнями практики в організації і проведенні занять з предметів навчання.

Основними функціями учнівського самоврядування в ліцеї є:

 

  1. Організаторську – тобто, ми самостійно керуємо своєю суспільно – корисною діяльністю.

 

2. Виховну – вона стає носієм моральних переконань.

 

3. Стимулюючу – яка сприяє формуванню морально-ціннісних стимулів усіх суспільно корисних справ.

Статут учнівського самоврядування ХПБЛ
 
 


Схема

Ради учнівського самоврядування

Харківського професійного будівельного ліцею

 

Голова Ради

Учнівського самоврядування

 

ФОТО 1Пронська Яна Юріївна

Народилась 24 січня 1994 року

Навчається в Харківському професійному будівельному ліцею за спеціальністю «Квітникар. Флорист» з трьох річним терміном навчання.

Після вступу до навчального закладу на групових зборах була обрана старостою групи, приймала активну участь у загальноліцейних заходах, художньої самодіяльності та спортивних змаганнях. Входила до складу парламенту учнівського самоврядування, і в подальшому на зборах парламенту була обрана лідером учнівського самоврядування

 

I Заступник голови

 

ФОТО 2Чичкун Катерина Дмитріївна

Народився 2 серпня 1996 року

Навчається в Харківському професійному будівельному ліцею за спеціальністю «Квітникар. Флорист» з трьох річним терміном навчання. З 1 вересня 2012 року на загальноліцейних зборах була обрана заступником голови учнівського самоврядування. Проявляє себе як ініціативна, відповідальна, цілеспрямована, чесна особистість. Має добре розвинені організаторські здібності.

 

 

 

 

 

 

II Заступник голови

 

ФОТО 3Поліщук Вікторія Вікторівна

Народилась 22 березня 1989 року

Навчається в Харківському професійному будівельному ліцею за спеціальністю «Квітникар. Флорист.» з двох річним терміном навчання. Після вступу до навчального закладу на загальноліцейних зборах була обрана заступником голови учнівського самоврядування. Зарекомендувала себе як активна, творча, енергійна, особистість. До своїх обов’язків ставиться з особливою відповідальністю. Приймає активну участь в усіх загальноліцейних заходах.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКТИВ РАДИ

 

Комісія

з навчальної та виробничої діяльності

 

ФОТО 4Дзюба Вікторія Миколаївна

Народився 9 травня 1994 року

Навчається в Харківському професійному будівельному ліцею за спеціальністю «Оператор комп’ютерного набору. Контролер – касир» з трьох річним терміном навчання. Обрана до активу ради учнівського самоврядування як голова Комісії з навчальної та виробничої діяльності.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комісія

по проведенню дозвілля

 

ФОТО 5Данилюк Тетяна Олександрівна

Народився 9 жовтня 1997 року

Навчається в Харківському професійному будівельному ліцею за спеціальністю «Квітникар. Флорист» з трьох річним терміном навчання.

Обрана до активу ради учнівського самоврядування як голова Комісії по проведенню дозвілля.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комісія охорони і порядку

 

ФОТО 6Бондар Андрій Олегович

Народився 2 лютого 1996 року

Навчається в Харківському професійному будівельному ліцею за спеціальністю «Оператор комп’ютерного набору. Контролер – касир» з трьох річним терміном навчання.

Обраний до активу ради учнівського самоврядування як голова Комісії охорони і порядку.

 

 

Комісія соціального захисту

 

ФОТО 7Анцибор Світлана Сергіївна

Народився 22 січня 1996 року

Навчається в Харківському професійному будівельному ліцею за спеціальністю «Оператор комп’ютерного набору. Контролер – касир» з трьох річним терміном навчання.

Обрана до активу ради учнівського самоврядування як голова Комісії соціального захисту.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комісія зі спорту та здорового способу життя

 

ФОТО 8Лимар Вячеслав Миколайович

Народився 11 березня 1994 року

Навчається в Харківському професійному будівельному ліцею за спеціальністю «Муляр. Лицювальник – плиточник» з трьох річним терміном навчання.

Обраний до активу ради учнівського самоврядування як голова Комісії зі спорту та здорового способу життя.
 
 
 
 
 
 
 

Комісія по гуртожитку

 

ФОТО 9Різник Олена Анатоліївна

Народилась 14 жовтня 1995 року

Навчається в Харківському професійному будівельному ліцею за спеціальністю «Оператор комп’ютерного набору. Контролер – касир» з трьох річним терміном навчання.

Обрана до активу ради учнівського самоврядування як голова Комісії по гуртожитку.
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Комісія по військово – патріотичному вихованню

 

ФОТО 10Петріченко Денис Вячеславович

Народився 24 січня 1995 року

Навчається в Харківському професійному будівельному ліцею за спеціальністю «Оператор комп’ютерного набору» з одно річним терміном навчання.

Обраний до активу ради учнівського самоврядування як голова Комісії по військово – патріотичному вихованню.